Welkom bij Mijn Bankgemak van Kredietbank Nederland

Heeft u uw zorgverzekering ondergebracht bij CZ? Graag willen wij u vragen om uw maandpremie te controleren.
Is uw maandpremie onjuist? In dat geval willen wij u vragen om zo spoedig mogelijk de juiste maandpremie aan ons door te geven.


7 dagen per week, tussen 7.00 en 23.00 uur
Online inzicht in uw gegevens

Gemeentelijke heffingen en waterschapslasten.
Binnenkort ontvangt u weer de rekening van de gemeentelijke heffingen en de waterschapslasten. Om te voorkomen dat u teveel betaalt adviseren wij u kwijtschelding aan te vragen, ook als u denkt daar geen recht op te hebben. Als de gemeente/het waterschap beoordeelt dat u geen recht heeft op kwijtschelding, dan kunt u de rekeningen met de afwijzing bij ons inleveren. Wij kijken vervolgens graag samen met u naar de betaalmogelijkheden.