Welkom bij Mijn Bankgemak

Welkom bij Mijn Bankgemak van
Kredietbank Nederland

7 dagen per week, tussen 7.00 en 23.00 uur
Online inzicht in uw gegevens

Per 1 juli 2018 kunnen er wijzigingen zijn in de hoogte van uw inkomen en vaste lasten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben uw inkomensbeheer of schuldregeling.Wilt u wijzigingen met betrekking tot uw inkomen en vaste lasten tijdig aan ons doorgeven, zodat we samen orde op zaken kunnen stellen.

Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook Kredietbank Nederland is flink aan de slag geweest om te voldoen aan de nieuwe eisen. Een vernieuwde privacyverklaring is daar uiteraard onderdeel van. Deze staat nu online.
De verklaring is uitgebreid met een specifiekere omschrijving van de persoonsgegevens die wij kunnen opvragen. Ook wordt uitgelegd op welke manier wij deze gegevens verwerken en gebruiken en wordt het cookiebeleid toegelicht. Wat zijn bijvoorbeeld analytische cookies en waar worden ze voor gebruikt?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de nieuwe privacyverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen.